Ban cố vấn

I. BAN CỐ VẤN

1. Ông Phạm Phú Ngọc Trai  – Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn

Ông Phạm Phú Ngọc Trai là một trong những nhà quản trị doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam trong suốt hai thập niên qua, hiện tại ông đang đảm nhận chức vụ cố vấn cao cấp cho VN Capital & Chủ tịch Châu Á Thái Bình Dương - PepsiCo.

2. Nguyễn Hoài Nam – Chủ Tịch Tập Đoàn Berjaya Việt Nam

Ông Nguyễn Hoài Nam là một trong những Tổng Giám đốc trẻ tài năng của Việt Nam.Ông đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Tập Đoàn Berjaya Việt Nam. Bằng sự nhạy bén và tức thời trong kinh doanh, vị Tổng Giám đốc này đã cùng toàn thể Tập đoàn gặt hái được nhiều thành công đồng thời khẳng định được năng lực lãnh đạo và nghị lực của bản thân.

3. GS-TS. Đặng Vũ Minh – Cố vấn cấp cao về nghiên cứu khoa học

GS-TS. Đặng Vũ Minh là một Nhà Hóa học Việt Nam, Tiến sỹ Khoa học, Viện sỹ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Ông nguyên là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam.

4. GS-TS. Phan Hồng Khôi - Cố vấn cao cấp về nghiên cứu công nghệ Nano Cacbon

GS-TS. Phan Hồng Khôi là một trong những giáo sư đầu ngành vật lý, có nhiều đóng góp đặt nền móng đối với sự phát triển của ngành vật lý Việt Nam đặc biệt là chủ trương phát triển công nghệ nano cácbon trong thời kỳ đầu tại Việt Nam.

5. PGS-TS. Phan Ngọc Minh - Cố vấn cao cấp về sản xuất và công nghệ vật liệu Nano

PGS-TS. Phan Ngọc Minh là một trong những nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực khoa học vật liệu, đặc biệt là nghiên cứu vật liệu Nano. Hiện tại ông đang là Trưởng ban Kế Hoạch - Tài Chính tại Viện khoa học Việt Nam và cũng là cố vấn cao cấp về sản xuất và công nghệ sản xuất vật liệu nano cho công ty IQCT và đơn vị liên doanh Vinanotech.

6. TS. Bùi Đăng Đối - Cố vấn cao cấp kĩ thuật giải pháp chuyển giao công nghệ

TS. Bùi Đặng Đối là nhà cố vấn cao cấp chuyên sâu giải pháp kĩ thuật. Trứơc đó ông đã công tác tại Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam.

7. TS. Nguyễn Chánh Khê - Cố vấn cao cấp về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ mới

TS. Nguyễn Chánh Khê là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam cũng như thế giới. Hiện nay TS. Nguyễn Chánh Khê đang giữ chức vụ Phó Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu & Phát Triển - Khu Công Nghệ Cao TPHCM.

8. TS. Cattien Nguyễn - Cố vấn cấp cao về công nghệ sinh học Nano

TS. Cattien Nguyễn hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sau công nghệ Nano tại NASA.

 
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC