Tư vấn mua bán sáp nhập M&A

Tư vấn mua bán sáp nhập (M&A)

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) hiện nay đang dần trở thành xu thế mang lại nhiều cơ hội mở rộng và phát triển cho các doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.