Tư vấn giải pháp an ninh – quốc phòng

Tư vấn giải pháp an ninh – quốc phòng

Với kinh nghiệm hơn 15 năm tư vấn cho chính phủ các giải pháp an ninh – quốc phòng, IQCT luôn tự hào là đơn vị tiên phong đi đầu trong lĩnh vực tư vấn an ninh quốc phòng và đây cũng sẽ là lĩnh vực mà chúng tôi ưu tiên phát triển trong định hướng chiến lược của công ty.