Tư vấn đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Sau hơn 30 năm hội nhập và phát triển, Việt Nam không chỉ là một quốc gia hàng đầu trong khu vực trong việc tiếp nhận và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mà còn vươn mình trở thành quốc gia có nhiều dự án và hoạt động đầu tư ra nước ngoài.