Tư vấn cho Chính phủ

Tư vấn giải pháp an ninh – quốc phòng

Với kinh nghiệm hơn 15 năm tư vấn cho chính phủ các giải pháp an ninh – quốc phòng, IQCT luôn tự hào là đơn vị tiên phong đi đầu trong lĩnh vực tư vấn an ninh quốc phòng và đây cũng sẽ là lĩnh vực mà chúng tôi ưu tiên phát triển trong định hướng chiến lược của công ty.

Tư vấn chiến lược

Trong bối cảnh chính phủ Việt Nam ngày càng đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, với sứ mệnh làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, IQCT luôn coi tư vấn chiến lược cho chính phủ là một trong những lĩnh vực then chốt nhằm mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Sau hơn 30 năm hội nhập và phát triển, Việt Nam không chỉ là một quốc gia hàng đầu trong khu vực trong việc tiếp nhận và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mà còn vươn mình trở thành quốc gia có nhiều dự án và hoạt động đầu tư ra nước ngoài.