Giá trị con người

Tại IQCT,  con người được xem là tài sản và là yếu tố tiên quyết cho sự thành công. Chúng tôi luôn chú trọng đầu tư vào đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự và coi đó là sự đầu tư mang tính chiến lược và bền vững. IQCT xây dựng các chương trình đào tạo đặc biệt cho từng nhóm nhân sự; đồng thời các thành viên của IQCT sẽ có cơ hội cọ sát trong nhiều chương trình hội thảo và gặp gỡ đối tác. 

 

Đội ngũ nhân sự của IQCT hoàn toàn đủ kinh nghiệm và năng lực để tiếp tục phát triển sự nghiệp tại các cơ quan thuộc chính phủ từ trung ương đến địa phương cũng như tham gia vào công tác tư vấn chiến lược cho các tập đoàn và các công ty lớn trong và ngoài nước.