Chủ tịch công ty Quốc tế IQCT cùng lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế về An ninh nội địa tại Israel