Chủ tich Công ty Quốc tế IQCT tới thăm và làm việc với chủ hãng rượu Caymus tại Napa Valley, CA 2019
Chủ tich Công ty Quốc tế IQCT tới thăm và làm việc với chủ hãng rượu Caymus tại Napa Valley, CA 2019

Chủ tich Công ty Quốc tế IQCT tới thăm và làm việc với chủ hãng rượu Caymus tại Napa Valley, CA 2019