Công ty Quốc tế IQCT hỗ trợ Đại sứ quán UAE tổ chức thành công Hội thảo quốc tế đầu tư UAE tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (10/2019)
Công ty Quốc tế IQCT hỗ trợ Đại sứ quán UAE tổ chức thành công Hội thảo quốc tế đầu tư UAE tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (10/2019)

Công ty Quốc tế IQCT hỗ trợ Đại sứ quán UAE tổ chức thành công Hội thảo quốc tế đầu tư UAE tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (10/2019)

Chủ tịch Công ty Quốc tế IQCT chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ UAE tại Việt Nam sau sự kiện tổ chức thành công Hội nghị đầu tư quốc tế tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (10/2019)