Công ty Quốc tế IQCT phối hợp cùng với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo "Ngày công nghệ Israel" tại Bắc Ninh
Công ty Quốc tế IQCT phối hợp cùng với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo "Ngày công nghệ Israel" tại Bắc Ninh

Công ty Quốc tế IQCT phối hợp cùng với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo "Ngày công nghệ Israel" tại Bắc Ninh