Công ty Quốc tế IQCT phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề giới thiệu giải pháp an ninh hàng không tại Tổng Cục Hậu cần kỹ thuật Bộ Công an (12/2014).
Công ty Quốc tế IQCT phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề giới thiệu giải pháp an ninh hàng không tại Tổng Cục Hậu cần kỹ thuật Bộ Công an (12/2014).

Công ty Quốc tế IQCT phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề giới thiệu giải pháp an ninh hàng không tại Tổng Cục Hậu cần kỹ thuật Bộ Công an (12/2014).

Buổi hội thảo có sự góp mặt của Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư - Lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chuyên môn.