Công ty Quốc tế IQCT tổ chức Hội thảo chuyên đề giới thiệu về các giải pháp cho máy bay trực thăng
Công ty Quốc tế IQCT tổ chức Hội thảo chuyên đề giới thiệu về các giải pháp cho máy bay trực thăng

Công ty Quốc tế IQCT tổ chức Hội thảo chuyên đề giới thiệu về các giải pháp cho máy bay trực thăng

Buổi hội thảo đã có sự góp mặt của Đồng chí Trung tướng Bùi Xuân Sơn - Lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chuyên môn.