Giới thiệu

Công ty Quốc tế IQCT tự hào là đơn vị tư vấn chiến lược phát triển và giải pháp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Ra đời từ năm 2007, IQCT hoạt động dựa trên kinh nghiệm, sự thấu hiểu sâu sắc các vấn đề mang tính toàn cầu kết hợp nắm vững những đặc điểm và bối cảnh trong nước; cùng với đó là đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước với năng lực và kinh nghiệm phù hợp trong từng lĩnh vực. Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới; mục tiêu của IQCT đó là đóng góp những giá trị bền vững cho sự phát triển của quốc gia, các tổ chức và các cá nhân. 

 

 

Lấy kiến thức làm nền tảng cho cam kết trở thành một đối tác tin cậy, IQCT luôn chú trọng đầu tư vào nghiên cứu thị trường, các xu hướng và chính sách phát triển tại các quốc gia dẫn đầu trên thế giới; đồng thời làm việc chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia để từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu và mang tính thực tiễn trong việc hiện thực hoá những chiến lược phát triển cho các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp và cá nhân.