Tư vấn chiến lược
Tư vấn chiến lược

Tư vấn chiến lược

Trong bối cảnh chính phủ Việt Nam ngày càng đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, với sứ mệnh làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, IQCT luôn coi tư vấn chiến lược cho chính phủ là một trong những lĩnh vực then chốt nhằm mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực của IQCT luôn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu những đổi mới của các quốc gia phát triển trên thế giới; từ đó xây dựng những chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn cho bộ máy nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương và đảm bảo phù hợp với đường lối, chính sách của đất nước.

Chủ tịch Công ty Quốc tế IQCT tham dự Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Nhà in Quốc gia CHLB Đức tại Văn phòng Chính phủ (10/2011)

 


Chủ tịch công ty Quốc tế IQCT cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và Chủ tịch Tập đoàn Dabaco họp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương Myanmar về việc xúc tiến đầu tư sang thị trường này (3/2012)

 

Công ty Quốc tế IQCT phối hợp cùng với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo "Ngày công nghệ Israel" tại Bắc Ninh (15/08/2013)